Kadra

Krystyna Olszewska

- kierownik artystyczny i choreograf Dziecięcego Zespołu Pieśni i Tańca 'Maki"
- absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie, kierunek: Pedagogika, Kultura i Sztuka
- z zawodu choreograf zespołów ludowych
- przez ostatnie 20 lat prowadziła w Polsce ludowe zespoły taneczne w Domu Kultury w Przeworsku i Rzeszowie
- współpracowała również z polonijnymi zespołami tanecznymi z Australii, Kanady, Chicago i Belgii jako choreograf podczas letnich warsztatów szkoleniowych przygotowujących do Festiwalu Tanecznych Zespołów Polonijnych w Rzeszowie.
- po przyjeździe do USA przez 3 lata prowadziła zespół tańca ludowego na Staten Island, NY

Grzegorz Tymiński

- nauczyciel muzyki i śpiewu

 

Beata Malukiewicz

- koordynator

Anna Bieszczad

- stroje

Ewa Tymińska

- kronikarz

Diakon Vincent Ricciardi

- duchowy opiekun zespołu

Zarzad

Polish Dance School Maki posiada status organizacji społecznej (non-profit organization).

W skład zarządu wchodzą:

Krystyna Olszewska
Wiesław Krajewski
Beata Malukiewicz